Värna vårt fiske

Här samlar vi fiskebestämmelser från olika myndigheter. Tänk på att regler och förordningar uppdateras regelbundet, och i klubben är vi noga att följa dessa.

Hav och vattenmyndigheten har en helt ny sida med fiskeregler

Övriga länkar