Klubben har under en lång tid haft sociala turer till något regnbågsvatten. Det som från början var "sensommarfest" har nu utvecklats till "familjedag", ett evenemang där fisket får stå tillbaks för familj och umgänge. 

 

Beckamöllan 2001

Berättelser från Bondemölla

Berättelser från Hökensås