Som medlemmar i "Scanian Coastal Fishing Club" så borde vi nästan vara sponsrade av Guideline, så är dock inte fallet, vi kan således recencera linorna utan tryck ovanifrån.

Guideline Coastal är en mycket bra lina för kustfiske, lagom klumplängd, bra skjutlina och DC-kärna ger en stum följsam lina som är lätt att kasta.

 

Linan finns numera i en flytande och två sjunkande varianter, tillverkaren har valt att kalla det för intermediate.

1. Flytande. 
2. Slow Intermediate (Långsamsvävare????) 
3. Fast Intermediate (Snabbsvävare????)

Retoriken må vara långsökt men i vilket fall som helst så har dom två sistnämnda handlat om sjunklinor.

Tanken med sjunklina är att fluglinan bryter vattenytan så att den påverkas mindre av vågor samtidigt som skuggbilden som bildas i vattenytan av en flytlina försvinner. Det fungerar bra men man har snabbt blivit straffad med bottenkänning om man har fått knut på skjutlinan (händer förstås bara andra) eller om man haft minsta lilla förtyngning på flugorna. Kulögonflugor och märlor har tyvärr varit omöjliga att fiska med.  Den ljusblåa färgen på klumpen hör hemma på en flytlina och det vore klart bättre med en mer diskret färg i och med att linan faktiskt fiskas i vattnet.

Nästan varje gång som vi fiskat med intermediatelinan så har åtminståne jag känt att det vore skönt med en ren flytlina, framför allt som jag fiskar ganska grunt och långsamt. 

Efter en säsong med flytlinan så kan jag konstatera att den fyller de flesta av mina behov. Lika lättkastad som intermediate varianterna. Linans färg med off-white klump och orange skjutlina känns helt rätt.  Det enda man kan anmärka på är att klumplängden ibland känns lite väl kort. Tillverkaren anger 10,5 meter och det stämmer bra, men det är inklusive 1,5 meters backtaper. Nästan som om man vill kalla det för niometersklump i stället. 

Ett plus för att linan skiftar färg där tapern slutar och skjutlinan tar vid. (Detta borde vara självklart men linor från både Cortland och Vision Big Mama har totalt missat det)

Totalbetyg(av fem möjliga)

litetklubbmarke4