Här samlar vi kåserier ock anekdoter från klubbens medlemmar

Det är lika bra att säga det med en gång. Gäddan är min fisk, och den jag har haft närmst relation till. Utöver det har det fiskats både harr, öring och röding i svenska fjällen, bonefish på Los Roques och så vidare, men gäddan har alltid varit min grej. Vid sidan om så att säga har kustfisket efter öring varit en del av mitt liv, men med en stor skillnad, nämligen att jag aldrig lärt mig denna fisks mönster. 

Havsöringen har blivit min Moby Dick, och jag har blivit Ahab.

Allt som oftast hör man diskussioner vid fikabordet på arbetslatsen som cirklar kring ojjande om hur vi proppas fulla med tvättmedelsreklam från VIA, bilreklam från Volvo och så vidare, och hur jobbigt det är att filmerna avbryts. Med detta i tankarna var jag nere i fiskebutiken, och som vanligt är det alltid nya heta beten, och beten som funkade förra säsongen är helt ute och personalen stirrar på en som om man vore ett fundamentalt eremitpucko när man frågar efter ett artongrams Toby i en viss färg eller ett Atomdrag.