Slovenien

Slovenien är ett av Europas allra minsta och yngsta länder, med en yta om ca 25000 km2 och en befolkning om ca 1 M. Det officiella språket är Slovenska, det historiska och kulturella arvet är delvis präglat av Italien och Österrike som landet gränsar till mot väst och norr. Gränsen går där genom de Juliska Alperna och Slovenien är i sin helhet ett mycket bergigt land.


Sloveniens valuta heter Tollar. En-tollar mynten pryds av öringar...En vecka på plats är väl kort för att lära känna ett land men vårt första intryck av vistelsen är att förhållandena är välordnade, infrastrukturen fungerar väl och framtidsutsikterna för landet verkar goda, inte minst som turistland. Glädjande nog får man också känslan att slovenerna värdesätter sina vattenresurser högt och anstränger sig att skydda dessa mot rovgirig exploatering i form av kraftdammar, industrier mm.


Most na Soci, en mysig liten by vid sammanflödet av Soca och Idrijca

Slovenien som fiskeland

Att Slovenien som fiskeland numera har sin plats på världskartan, är nog ingen som bestrider i dag. Det har skrivits en hel del om Slovenien de senaste åren i bl.a. svenska fisketidningar och i vintras handlade ett avsnitt av det populära TV programmet "Mitt i Naturen" just om Slovenien och dess endemiska ras av öringen, nämligen Salmo Trutta Marmoratus, den marmorerade öringen. Ni som såg det, känner kanske till att flertalet av scenerna är tagna högt uppe i älven Soca och dess tillflöden. Marmorata öringen är en separat ras av öring som utvecklats och anpassat sig till de speciella förhållandena för regionen.


Fiskekort för Socaområdet

Harren är för övrigt den andra helt inhemska arten, som skiljer sig utseendemässigt genom den ljusröda/rosa fläcken ovanför bukfenorna. (Brun)öringen är delvis inhemsk, delvis introducerad av människan, ett misstag som man försökt komma tillrätta med på sistone då den hybridiserar med Marmoratan. Regnbåge är den fjärde arten salmonider som erbjuds. Denna har anpassat sig förnämligt, jag vet dock inte i vilken utsträckning som naturlig reproduktion förekommer. Tillgången på arter, vilka som dominerar varierar en hel del mellan älvarna i systemet, så man kan på så viss rikta in sitt fiske efter den art man är intresserad av.

 
Väl förbrukade, kan fiskekorten med fördel användas som vackra vykort

Fisketrycket är relativt lågt och fiskeriet sköts väl av föreningen "Ribiska Druzina Tolmin". Dessvärre har allting sitt pris, och det man sparar in på att prisläget i Slovenien är lågt med europeiska mått, äts snabbt upp av att fiskekortet är förhållandevis dyrt, och därigenom uppnås en balanseffekt...

Fiskevattnen

Det mesta fisket (och bästa om man med det menar störst fisk) erbjuds i själva Soca (fast vi fick inte möjlighet att verifiera detta fullt ut, se not nedan). Soca är indelat i flera sträckor: en övre, tidvis svårtillgänglig sträcka, en mellansträcka kallad för "trofé-sträckan", och den nedre sträckan med dess tillflöden Idrijca, Baca, Tolminka, Nadiza och Trebuscica. Vi pratar om fiske i glasklara, turkosskimrande vatten av varierande karaktär och lopp med ömsom grunda, djupa, långsamma och snabba partier. Gemensamt är dock att man förflyttar sig längs älven, aktivt letar upp fisk, smyger sig fram och kastar på dessa.


Tolminka

Soca

Idrijca

Oturligt nog hade det skett ett ras i bergen ner i ett tillflöde till Soca, vilket orsakat en kraftig försämring av sikten så vattnet påminde om Ouzo. Efter en resultatlös förmiddag i nedre Soca bekräftades våra farhågor och prognosen att fisket skulle vara dåligt och vi lade sonika ner planerna på vidare fiske i nedre Soca och koncentrerade oss därefter helt på dess biflöden. Med litet distans till det inträffade (att 75% av fisket var utom räckhåll), och besvikelsen bakom oss, är vi trots allt mycket tacksamma att det bjöds på alternativ och att vår guide René kände till området så pass väl som han gjorde.


Baca

Utrycket gin clear stämmer bra med verkligheten

Utrustning och metoder

Standardutrustningen är en 9 fots 6:a med flytlina, då man ofta fiskar med tunga nymfer och detta kan bli besvärligt med en allt för lätt viktklass.


Trickig fiskesituation

Fisken är lätt att upptäcka mot den ljusa bottnen i de djupare poolerna, men över de grunda och steniga stryken krävs det ett vältränat öga eftersom fisken smälter in i bakgrunden och är stort sett omöjlig att se om man inte vet vad man skall leta efter... René var dock skicklig på att leta upp osynlig fisk och visade sig därför vara en ovärderlig hjälp i dessa svåra situationer.


René och Martin spanar efter fisk

Trots att vattnet är gin clear är fisken inte överdrivet skygg så man ges som regel möjlighet till ett par kast innan den anar oråd och försvinner eller slutar vaka. Dock lönar det sig att i lugn och ro analysera varje fiskesituation för att få till det redan vid första kastet. Blindfiske lönar sig knappast.

Nymffiske

Vattnet är mycket djupare än man ges illusion av, och det kan krävas rejält tunga nymfer för att komma ner djupt nog med nymfer. För att underlätta fiskar man med förhållandevis lång tafs och med tafsspets kring 0.15. Man fiskar uteslutande med uppströms kast och en nappindikator är till stor hjälp för den som inte behärskar detta fiske till fullo. Guldhuvade haröra nymfer i storlek 12 är ett utmärkt allround mönster. I många situationer, vid snabb ström eller djupt vatten är tungsten huvuden att föredra. Alternativet till tunga nymfer, nämligen blyhagel, är förbjudet i dessa fiskevatten.


Uppströms kast är det som gäller vid nymffiske

Guldhuvad harhöra

Tungstenhuvad haröra

Torrflugefiske

Vid perioder av aktivitet, eller om man ser aktivt vakande fisk, lönar det sig absolut att skifta till torrfluga. Eller vid sträckor som man vet håller fisk och som är svåra att fiska av med nymf då det blir en avig drift. Rekommendationen att hålla sig till små mönster, storlek 16, visade sig vara en bra sådan. 


Torrflugefiske

Fisken är inte så hemskt selektiv, bara flugan är tillräckligt liten. Jag hade själv hyfsad framgång med både Elk Hair Caddis, Black Gnat, Mosquito och CDC Fratnik 18 och mindre. En sak fick vi lära oss beträffande harrfiske med torrfluga, nämligen att det krävs nerströmskast för att hinna kroka dem innan de spottar ut flugan.


Fratnik CDC

Black Gnat

Caddis

Mosquito

Streamerfiske

Som ni troligen känner till är området hemvist för Marmorata öringen, Salmo Trutta Marmoratus. Marmorata är kända för att kunna växa till sig till ansenlig storlek. Dokumenterade toppnoteringar från "förr i tiden" rör sig om fiskar på långt över 10 kg. Numera hör dessa till ovanligheterna den vi fick tillfälle att se stora riktigt stora fiskar nere i de djupa poolerna. Och det är i dessa djupa pooler man skall rikta in sitt fiske. Alternativet är förstås nattfiske, men nattfiske är dessvärre inte tillåtet i systemet (förmodligen för att försvåra tjuvfiske).


De djupa poolerna fiskas av i jakten på Marmorata

Vi ägnade några timmar en halvregnig eftermiddag åt riktat fiske efter Marmorata, med viss framgång som följd. Det krävs en extremt snabbsjunkande lina och sannolikt krävs en rejält stor fluga, den största man kan tänka sig, då dessa Marmorator är utpräglade predatorer. René hade därför bundit några feta Cone Head Bunny Leech på 3/0 krok, och dessa renderade ett flertal hugg nere i djupet. Med facit i hand ångrar flera av oss att vi inte gav detta fiske mer tid. Vare sig man gillar eller inte gillar fiske på djupt vatten, är det trots allt spännande att veta att man har chans till fisk som närmar sig tvåsiffriga viktnoteringar. Vem vet, nästa gång kanske?


En Marmorata har huggit

Salmo Trutta Marmaratus

Unec

Unec är ett namn som får det att vattnas i många flugfiskares munnar. Ingen av oss hade helt klart för sig vad detta vatten egentligen var för något innan vi kom dit, men kortfattat beskrivet pratar vi om "kalkström, klart vatten, massor av insekter och kläckningar, massor av vakande fisk". Resan dit innebär att ta sig genom halva Slovenien, i sydlig riktning ner mot gränsen mot Kroatien. Den fiskbara sträckan är ca 2 mil lång och meandrar fram genom en slätt inklämd mellan bergen med pastorala landskap och idylliska vyer. Ã…n är känd främst för sitt fina harrbestånd men det finns även öring (NB brunöring, ej Marmorata).


Unec

Unec


Bägge arterna förekommer rikligt och håller en hög medelvikt, tack vare den mycket goda tillgången på föda och att det i praktiken endast förekommer C&R fiske. Endast hullinglösa flugor är tillåtna, på den nedre halvan av sträckan endast torrfluga. Dödar man en fisk måste man upphöra med fisket, alternativt måste man lösa nytt kort vilket med tanke på priset inte är tillämpligt. Mycket fisk borde innebära mycket krokad fisk, men så är inte alltid fallet... Några av oss lyckades med "match the hatch" men i sanningens namn skall det erkännas att det inte var fullt så enkelt. Fratnik CDC i storlek 18 eller mindre fungerade bäst under dagen och framåt kvällen Mayfly mönster i samband med massiva kläckningar av dagsländor. Vid mörkrets inbrott packade vi ihop, vattnet var då i princip helt täckt med miljoner simsländor. En nästan verklighetsfrämmande upplevelse som är svår att beskriva i ord.


Öringen gömmer sig på andra sidan

Där satt den!

Liten vacker öring från Une

Länkar

Nedan följer några länkar till webbsajter om flugfiske i Slovenien

Angling Club of Tolmin

Tomaz Modic, slovensk flugbindare

Fisheries Research Institute of Slovenia