Om uppdraget

SKK har för närvarande tre medlemmar som har Skånekusten som bevakningsområde. För att bli fisketillsyningsman måste man gå igenom en speciell utbildning, det går regelbundet nya kurser och vi ser gärna att fler medlemmar tar på sig ansvaret som bevakare på kusten.

 

Vår första tillsynsman, Henric Blomqvist skriver följande om sitt uppdrag.

2005 års Öringens dag vinnare 

Undertecknad har "jobbat" med att vara Fisketillsyningsman (FTM) på kusten i några år och SKK medlemmarna Anders Dahl och Mats Brorson är våra nyaste tillskott sedan i våras. Själv utgår mitt förordnande från zon 5, dvs Simrishamnstrakten, men vi har alla hela Skånes kust, med åar upp till första vandringshindret, som bevakningsområde. Som FTM ser man helt enkelt till att fiskare följer lagen. Oftast handlar det om att informera vilsna sportfiskare eller ringa Kustbevakningen och berätta om felmärkta eller felplacerade nät, men skulle det behövas kan man som FTM beslagta utrustning för att förhindra ett förestående/framtida lagbrott.

En fisketillsynsman har även befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump och fiskefartyg som använts vid fisket. Skulle det behövas kan vi även samordna aktioner med flera FTM, tex för att bevaka en åmynning under fredningstid. Värt att notera är att man som FTM har så kallat tjänstemannaskydd, dvs våld eller hot mot en FTM likställs i lagen med våld eller hot mot till exempel en polis eller väktare.

Personligen ser jag uppdraget som i första hand att informera. De flesta fiskare är ganska resonliga men tyvärr ibland dåligt insatta i de lagar som finns.

Det finns ett behov för fler FTM på kusten. Kusten är lång och likaså året, så skulle du känna att du vill dra ditt strå till stacken får du gärna e-posta mig på henric[AT]henric.nu (byt ut [AT] mot @).

Mer info om fiskebestämmelser och fisketillsyn, finns på länsstyrelsens hemsida om fiske.
Om man skulle träffa på något som är direkt lagvidrigt är det bäst att kontakta kustbevakningens jourtelefon på tel 0455-35 35 35.

Vi ses på kusten!. 
Mvh Henric Blomqvist