Det har kommit en regel om s k  ”baglimit” d v s en begräsning i fångsten per dag när det gäller fritidsfisket av torskfisket i Östersjön som gäller från och med 2017-01-01

Detta är en regel som EU beslutat om för att minska uttaget av torsk i Östersjön.

Det innebär att vid fritidsfiske efter torsk i delområdena 22–24 (karta hittar du här) får du behålla 5 respektive 3 torskar.

Regel 1: Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24.

Regel 2: Genom undantag från punkt 1 skärps bestämmelsen till att högst tre exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24 under perioden från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 mars 2017.

Fångstbegränsningen gäller alla redskap, handredskap och även för fiske med nät etc , dvs om mer än 5 respektive 3 torskar (1/2 – 31/3) fångas ska resterande fångst släppas tillbaks i vattnet, död eller levande.

Gällande fiskeregler finner du här