Medlemmsidorna är nu uppdaterade med årets aktiviteter.